Shvetakantarika

Aus Yogawiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Shvetakantarika (Sanskrit: श्वेतकण्टारिका śveta-kaṇṭārikā f.) eine weiß (Shveta) blühende Varietät des Gelbbeerigen Nachtschattens (Kantakari).

Eine Liste mit Sanskrit-Synonymen findet sich in Raja Nighantu 6.33-35: Shvetakantarika, Shveta Sitakantarika, Sitasimhi, Sitakshudra, Sitakanta, Sita, Kshetraduti, Kshetraraja, Lakshmana, Kshudravarttakini, Katuvarttaki, Klinna, Kapateshvari, Nihsnehaphala, Rama, Mahaushadhi, Garabhi, Chandrika, Chandri, Chandrapushpa, Hemapushpi, Priyankari, Nakuli, Durlabha, Rasna.


Siehe auch