Shvetakantarika

Aus Yogawiki

Shvetakantarika (Sanskrit: श्वेतकण्टारिका śveta-kaṇṭārikā f.) eine weiß (Shveta) blühende Varietät des Gelbbeerigen Nachtschattens (Kantakari).

Eine Liste mit Sanskrit-Synonymen findet sich in Raja Nighantu 6.33-35: Shvetakantarika, Shveta Sitakantarika, Sitasimhi, Sitakshudra, Sitakanta, Sita, Kshetraduti, Kshetradutika, Kshetraja, Lakshmana, Kshudravarttakini, Katuvarttaki, Klinna, Kapateshvari, Nihsnehaphala, Rama, Mahaushadhi, Gardabhi, Chandrika, Chandri, Chandrapushpa, Hemapushpi, Priyankari, Nakuli, Durlabha, Rasna.

Bilder zu Shvetakantarika (Gelbbeeriger Nachtschatten)

250px-Thai_eggplant_flowers-KayEss-2.jpeg

250px-Thai_eggplant_fruit-KayEss-2.jpeg

220px-%E0%B4%95%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%9F%E0%B4%95%E0%B4%BE%E0%B4%B0%E0%B4%BF%E0%B4%9A%E0%B5%81%E0%B4%A3%E0%B5%8D%E0%B4%9F-solanum_xanthocarpum.jpg

Siehe auch