Shvetavidarikanda

Aus Yogawiki

Shvetavidarikanda (Sanskrit: श्वेतविदारीकन्द śvetavidārīkanda n.) wörtl.: "weiße (Shveta) Vidari-Knolle" (Vidari-Kanda); eine weiß blühende Kudzubohne (Vidari).


Siehe auch