Shvetasarshapa

Aus Yogawiki

Shvetasarshapa (Sanskrit: श्वेतसर्षप śvetasarṣapa m.) Weißer Senf (Gaurasarshapa), ein weißes Senfkorn.


Siehe auch