Ashtanga

Aus Yogawiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Ashtanga: acht Stufen des Raja Yoga: Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi.