Sureshta

Aus Yogawiki

Sureshta (Sanskrit: सुरेष्ट sureṣṭa m.) wörtl.: "den Göttern (Sura) lieb (Ishta)"; der Baum Elaeocarpus ganitrus (Rudraksha); Turibaum (Agasti); Salbaum (Shala).


Siehe auch