Tapanatanayeshta

Aus Yogawiki

Tapanatanayeshta (Sanskrit: तपनतनयेष्टा tapanatanayeṣṭā f.) wörtl.: "der Tochter (Tanaya) der Sonne (Tapana) lieb (Ishta)"; die Baumart Prosopis cineraria (Shami).


Siehe auch