Muktakara

Aus Yogawiki

Muktakara (Sanskrit: मुक्तकर muktakara adj.) eine offene (Mukta) Hand (Kara) habend, freigebig.


Siehe auch