Shukeshta

Aus Yogawiki

Shukeshta (Sanskrit: शुकेष्ट śukeṣṭa m.) wörtl.: "Papageien lieb" (Shuka-Ishta); Lebbekbaum (Shirisha); die Baumart Manilkara hexandra (Rajadana).


Siehe auch