Shivashekhara

Aus Yogawiki

Shivashekhara (Sanskrit: शिवशेखर śivaśekhara m.) wörtl.: "Shivas Kopfschmuck (Shekhara)"; Turibaum (Agasti); Stechapfel (Dhattura).


Siehe auch