Shivaksha

Aus Yogawiki

Shivaksha (Sanskrit: शिवाक्ष śivākṣa n.) wörtl.: "Shiva-Auge" (Shiva-Aksha); die Beere von Elaeocarpus ganitrus (Rudraksha).


Siehe auch