Devashekhara

Aus Yogawiki

Devashekhara (Sanskrit: देवशेखर devaśekhara m.) wörtl.: "Götter-Kopfschmuck (Deva-Shekhara)"; Beifuß (Damanaka).


Siehe auch