Gajabhakshya

Aus Yogawiki

1. Gajabhakshya (Sanskrit: गजभक्ष्य gaja-bhakṣya m.) wörtl.: "Elefanten-Futter" (Gaja-Bhakshya); Palmyrapalme, Weinpalme (Tala).


2. Gajabhakshya (Sanskrit: गजभक्ष्या gaja-bhakṣyā f.) Indischer Weihrauchbaum (Boswellia serrata, Shallaki).

Bilder zu Gajabhakshya (Palmyrapalme)

266px-Borassus_flabellifer.jpg 220px-Fruits_of_Borassus_flabellifer.jpg

Siehe auch