Shvasabhakshya

Aus Yogawiki

Shvasabhakshya (Sanskrit: श्वासभक्ष्य śvāsa-bhakṣya m.) wörtl.: "Asthma-Speise" (Shvasa-Bhakshya); die Baumart Acacia nilotica (Varvura).


Siehe auch