close
Yogawiki Yogawiki Spenden
Suche

Kharapushpa


Kharapushpa (Sanskrit: खरपुष्पा kharapuṣpā f.) eine Art Basilikum (Ocimum sp.); Majoran (Maruva).


Siehe auch