Nagapushpa

Aus Yogawiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Nagapushpa (Sanskrit: नागपुष्प nāgapuṣpa m.) Eisenholz (Nagakeshara).


Siehe auch