Varnapushpa

Aus Yogawiki

Varnapushpa (Sanskrit: वर्णपुष्प varṇapuṣp m. u. n.) wörtl.: "Farb-Blüte" (Varna-Pushpa); Echter Kugelamaranth (Jhanduka) und seine Blüte.


Siehe auch