Varahakarni

Aus Yogawiki

Varahakarni (Sanskrit: वराहकर्णी varāhakarṇī f.) wörtl.: "Eber-Ohr" (Varaha-Karna); Schlafbeere (Ashvagandha).


Siehe auch