Vanamudga

Aus Yogawiki

1. Aranyamudga (Sanskrit: वनमुद्ग vanamudga m.) wörtl.: "Wald-Mungbohne" (Vana-Mudga); Mattenbohne (Makushtha).


2. Vanamudga (Sanskrit: वनमुद्गा vanamudgā f.) Kletterbohne (Mudgaparni).


Siehe auch