Aranyamudga

Aus Yogawiki

1. Aranyamudga (Sanskrit: अरण्यमुद्ग araṇyamudga m.) wörtl.: "Wald-Mungbohne" (Aranya-Mudga); Mattenbohne (Makushtha).


2. Aranyamudga (Sanskrit: अरण्यमुद्गा araṇyamudgā f.) Kletterbohne (Mudgaparni).


Siehe auch