Tungakshiri

Aus Yogawiki

Tungakshiri (Sanskrit: तुङ्गक्षीरी tuṅgakṣīrī f.) Tabaxir (Vamshalochana).


Siehe auch