Tejohva

Aus Yogawiki

Tejohva (Sanskrit: तेजोह्वा tejohvā f.) Ballonrebe (Karnasphota); Zanthoxylum rhetsa (Tejovati).

Bilder zu Tejohva (Zanthoxylum rhetsa)

330px-Zanthoxylum_rhetsa_6647.jpg

330px-Zanthoxylum_rhetsa.jpg

Siehe auch