Stusheyya

Aus Yogawiki
Wechseln zu: Navigation, Suche

Stusheyya (Sanskrit: स्तुषेय्य stuṣeyya adj. ) preisenswerth.

Stusheyya nach Hermann Grassmann Wörterbuch zum Rig-Veda

Hermann Grassmann schreibt in seinem Wörterbuch zum Rig Veda (Leipzig 1873) zum Sanskritwort Stusheyya: Stusheyya, stuṣeyya, adj., preisenswerth (vom Doppelstamm von stu).

Stusheyya Sanskrit Deutsch Übersetzung

Das Sanskritwort Stusheyya auf Deutsch übersetzt bedeutet preisenswerth.

preisenswerth Sanskrit

Deutsch preisenswerth auf Sanskrit übersetzt ist Stusheyya. Übersetzung Deutsch - Sanskrit preisenswerth - Stusheyya.

Quelle

Siehe auch

Sanskrit Wörter alphabetisch vor Stusheyya

Sanskrit Wörter alphabetisch nach Stusheyya