Rajanisha

Aus Yogawiki

Rajanisha (Sanskrit: रजनीश rajanīśa m.) wörtl.: "Herr (Isha) der Nacht (Rajani)"; der Mond.


Siehe auch