Lakshavriksha

Aus Yogawiki

Lakshavriksha (Sanskrit: लाक्षावृक्ष lākṣāvṛkṣa m.) wörtl.: "Lack-Baum (Laksha-Vriksha)" der Malabar-Lackbaum (Kimshuka).


Spenden-Logo Yoga-Wiki.jpg

Siehe auch