Rajavriksha

Aus Yogawiki

Rajavriksha (Sanskrit: राजवृक्ष rājavṛkṣa m.) wörtl.: "Königs-Baum" (Raja-Vriksha); Röhren-Kassie (Aragvadha); Buchanania lanzam (Priyala); Bleistiftstrauch (Bhadrachuda).


Siehe auch