Ksharashreshtha

Aus Yogawiki

Ksharashreshtha (Sanskrit: क्षारश्रेष्ठ kṣāra-śreṣṭha m. u. n.) Malabar-Lackbaum (Butea monosperma, Palasha); eine Art Ätzkali (Kshara).

Bilder zu Ksharashreshtha (Malabar-Lackbaum)

360px-Butea_monosperma_Bagh-e-Jinnah.jpg 330px-Moduga_%28telugu%29_tree_in_yalamanchili.jpg 450px-Palash_Tree.jpg

450px-STS_001_Butea_monosperma.jpg 360px-Dhak_%28Butea_monosperma%29_flowers_in_Kolkata_I_IMG_4225.jpg 375px-Butea_monosperma_%28Dhak%29_flowers_%26_fruits_W_IMG_7495.jpg

360px-Butea_monosperma_%28Dhak%29_fruits_at_Canopy_W2_IMG_7498.jpg 330px-Butea_monosperma%2C_flame-of-the-forest%2C_bastard_teak%2C_%E0%B4%9A%E0%B4%AE%E0%B4%A4._Leaf_.jpg

Siehe auch