Duralabha

Aus Yogawiki

Duralbabha (Sanskrit: दुरालभा durālabhā f.) Alhagistrauch (Yavasaka); Fagonia cretica (Dhanvayasa).

Duralabha im Ayurveda

In der Charaka Samhita (Sutra Sthana 4.11, 14-16) gilt Duralabha (Fagonia cretica, Dhanvayasa, Kachchhura) im Rahmen der Aufzählung der 50 Mahakashayas als Arshoghna, Trishnanigrahana, Hikkanigrahana, Purishavirajaniya und Kasahara.


Siehe auch