Charmavriksha

Aus Yogawiki

Charmavriksha (Sanskrit: चर्मवृक्ष carmavṛkṣa m.) wörtl.: "Rinden-Baum" (Charman-Vriksha); Himalaya-Birke (Bhurja).


Spenden-Logo Yoga-Wiki.jpg

Siehe auch