Chamarapushpa

Aus Yogawiki

Chamarapushpa (Sanskrit: चामरपुष्प cāmarapuṣpa m.) Mangobaum (Amra); Betelnusspalme (Puga); die Schraubenbaumart Pandanus odorifer (Ketaki); die Süßgrasart Saccharum spontaneum (Kasha).


Spenden-Logo Yoga-Wiki.jpg

Siehe auch