Bijavriksha

Aus Yogawiki

Bijakavriksha (Sanskrit: बीजवृक्ष bījavṛkṣa m.) wörtl.: "Samen-Baum" (Bija-Vriksha); Terminalia elliptica (Sarja); der Baum Malabarkino (Pterocarpus marsupium, Asana).


Siehe auch