Bijavara

Aus Yogawiki

Bijavara (Sanskrit: बीजवर bījavara m.) wörtl.: "Bester (Vara) der Samen (Bija)"; Mungbohne (Mudga).


Siehe auch