Bakavriksha

Aus Yogawiki

Bakavriksha (Sanskrit: बकवृक्ष baka-vṛkṣa m.) wörtl.: "Reiher-Baum" (Baka-Vriksha); Turibaum (Agasti).

Bilder zu Bakavriksha (Turibaum, Sesbania grandiflora)

405px-Starr_080610-8319_Sesbania_grandiflora.jpg 375px-Starr_050518-1632_Sesbania_grandiflora.jpg 330px-%E0%AE%85%E0%AE%95%E0%AE%A4%E0%AF%8D%E0%AE%A4%E0%AE%BF%E0%AE%AA%E0%AF%8D%E0%AE%AA%E0%AF%82.jpg

330px-Sesbania_grandiflora023_144816_p_1_1.jpg 250px-Sesbania_Flower.jpg 330px-Starr_080610-8321_Sesbania_grandiflora.jpg


Siehe auch