Agnimukhi

Aus Yogawiki

Agnimukhi (Sanskrit: अग्निमुखी agnimukhī f.) wörtl.: "Feuer-Mund" (Agni-Mukha); Name einer Heilpflanze: Ruhmeskrone (Langali).

Agnimukhi im Ayurveda

In der Charaka Samhita (Sutra Sthana 4.9) gilt Agnimukhi (Gloriasa superba, Langali) im Rahmen der Aufzählung der 50 Mahakashayas als Bhedaniya.


Siehe auch