Surahvaya

Aus Yogawiki

Surahvaya (Sanskrit: सुराह्वय surāhvaya m.) Himalaja-Zeder (Devadaru); Majoran (Maruva).


Siehe auch