Karkatahva

Aus Yogawiki

1. Karkatahva (Sanskrit: कर्कटाह्व karkaṭāhva m.) Bengalische Quitte (Bilva).


2. Karkatahva (Sanskrit: कर्कटाह्वा karkaṭāhvā f.) Pistacia integerrima (Karkatashringi).


Spenden-Logo Yoga-Wiki.jpg

Siehe auch