Mushikahvaya

Aus Yogawiki

Mushikahvaya (Sanskrit: मूषिकाह्वया mūṣikāhvayā f.) die Prunkwinde Ipomoea reniformis (Mushikaparni); Chlorophytum tuberosum (Dravanti).


Siehe auch