Raktasarshapa

Aus Yogawiki

Raktasarshapa (Sanskrit: रक्तसर्षप raktasarṣapa m.) Brauner Senf (Sarshapa).


Siehe auch