Shubhakari

Aus Yogawiki

Shubhakari (Sanskrit: शुभकरी śubhakarī f.) wörtl.: "die Glück (Shubha) Bringende"; die Baumart Prosopis cineraria (Shami).


Siehe auch