Haraksha

Aus Yogawiki

Haraksha (Sanskrit: हराक्ष harākṣa n.) wörtl.: "Hara-Auge" (Hara-Aksha); die Beere von Elaeocarpus ganitrus (Rudraksha).


Spenden-Logo Yoga-Wiki.jpg

Siehe auch