Shivadvishta

Aus Yogawiki

Shivadvishta (Sanskrit: शिवद्विष्टा śivadviṣṭā f.) wörtl.: "dem Shiva verhasst (Dvishta)"; die Schraubenbaumart Pandanus odorifer (Ketaki).


Siehe auch