Shatavahana

Aus Yogawiki

Shatavahana (Sanskrit: शातवाहन śātavāhana m.) ein anderer Name des Königs Shalivahana.


Siehe auch