Shalmalika

Aus Yogawiki

Shalmalika (Sanskrit: शाल्मलिक śālmalika m.) der Baum Aphanamixis polystachya (Rohituka); Zimtkassie (Tvakpattra).

Bilder zu Shalmalika (Aphanamixis polystachya)

345px-Aphanamixis_polystachya.JPG

180px-Aphanamixis_polystachya_%285433416130%29.jpg

180px-Plants_Aphanamixis_polystachya_Tripura_aril.jpg

Siehe auch