Shakashreshtha

Aus Yogawiki

1. Shakashreshtha (Sanskrit: शाकश्रेष्ठ śāka-śreṣṭha m.) wörtl.: "beste (Shreshtha) der Kräuter (Shaka)"; die Heilpflanze Dregea volubilis (Hemajivanti).


2. Shakashreshtha (Sanskrit: शाकश्रेष्ठा śāka-śreṣṭhā f.) Aubergine (Varttaki); Leptadenia reticulata (Jivanti).


Siehe auch