Saikateshta

Aus Yogawiki

Saikateshta (Sanskrit: सैकतेष्ट saikateṣṭa n.) wörtl.: "vom Rishi-Geschlecht der Saikata geliebt (Ishta)"; frischer Ingwer (Shringavera).


Siehe auch