Payahpheni

Aus Yogawiki

Payahpheni (Sanskrit: पयःफेनी payaḥphenī f.) Löwenzahn (Dugdhapheni).


Siehe auch