Nilapushpi

Aus Yogawiki

Nilapushpi (Sanskrit: नीलपुष्पी nīla-puṣpī f.) wörtl.: "die Blaublütige" (Nila-Pushpa); Blaue Prunkwinde (Antahkotarapushpi); Blaue Klitorie (Aparajita); Indigopflanze (Nili).

Bilder zu Nilapushpi (Blaue Klitorie)

345px-Starr_980529-1406_Clitoria_ternatea.jpg

180px-Blue_Clitoria_Ternatea.jpg

152px-Clitoria_ternatea_-_light_blue_flower_%2811773196863%29.jpg

Siehe auch