Nagarahva

Aus Yogawiki

Nagarahva (Sanskrit: नागराह्व nāgarāhva n.) getrockneter Ingwer (Shringavera).


Siehe auch