Karkatahvaya

Aus Yogawiki

Karkatahvaya (Sanskrit: कर्कटाह्वय karkaṭāhvaya m.) Pistacia integerrima (Karkatashringi).


Spenden-Logo Yoga-Wiki.jpg

Siehe auch