Nagaphala

Aus Yogawiki

1. Nagaphala (Sanskrit: नागफल nāga-phala m.) eine Gurkenart (Trichosanthes dioica, Patola).


2. Nagaphala (Sanskrit: नागफला nāga-phalā f.) eine Kürbisart: Tindola (Bimbi).

Bilder zu Nagaphala (Trichosanthes dioica)

330px-Kattupadavala_leaf.jpg 375px-Trichosanthes_cucumerina.jpg 330px-Kattu_padavalam.jpg

420px-Trichosanthes_dioica.JPG 330px-Pointed_gourd.jpg 330px-Pointed_gourd_%28Trichosanthes_dioica%29_seeds.jpg

Siehe auch