Mukhadushana

Aus Yogawiki

Mukhadushana (Sanskrit: मुखदूषन mukhadūṣana m.) wörtl.: "den Mund (Mukha) verunreinigend (Dushana)"; Zwiebel (Palandu).


Siehe auch